SIFAT WAJIB ALLAH SWT Moslem.Blog: SIFAT WAJIB ALLAH SWT

SIFAT WAJIB ALLAH SWT

Monday, March 22, 2010


Jika kalian belum tahu bahwa allah mempunyaai sifat wajib yang berjumlah 20
==Sifat 20==

{| cellspacing=0 style="1px solid gray;"
|-
|
{| border=1 cellspacing=0
|- style="background-color:lightsteelblue;"
!Sifat Wajib
!Tulisan Arab
!Maksud
!Sifat
!Sifat Mustahil
!Tulisan Arab
!Maksud
|-
| ''Wujud'' ||

'''ﻭﺟﻮﺩ'''
|| Ada || Nafsiah || ''Adam'' ||
'''ﻋﺪﻡ'''
|| Tiada
|-
| ''Qidam'' ||
'''ﻗﺪﻡ'''
|| Sedia || Salbiah || ''Haduth'' ||
'''ﺣﺪﻭﺙ'''
|| Baharu
|-
| ''Baqa'' ||
'''ﺑﻘﺎﺀ'''
|| Kekal || Salbiah || ''Fana'' ||
'''ﻓﻨﺎﺀ'''
|| Akan binasa
|-
| ''Mukhalafatuhu lilhawadith'' ||
'''ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ'''
|| Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu|| Salbiah || ''Mumathalatuhu lilhawadith'' ||
'''ﻣﻤﺎﺛﻠﺘﻪ ﻟﻠﺤﻮﺍﺩﺙ'''
|| Menyamai atau bersamaan bagi-Nya dengan suatu yang baru
|-
| ''Qiamuhu binafsih'' ||
'''ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ'''
|| Berdiri-Nya dengan sendiri || Salbiah || ''Qiamuhu bighairih'' ||
'''ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ'''
|| Berdiri-Nya dengan yang lain
|-
| ''Wahdaniat'' ||
'''ﻭﺣﺪﺍﻧﻴﺔ'''
|| Esa Allah Ta'ala pada dzat,pada sifat dan pada perbuatan || Salbiah || ''Ta'addud ||
'''ﺗﻌﺪﺩ'''
|| Berbilang-bilang
|-
| ''Qudrat'' ||
'''ﻗﺪﺭﺓ'''
|| Berkuasa || Ma'ani || ''Ajzun'' ||
'''ﻋﺟﺰ'''
|| Lemah
|-
| ''Iradat'' ||
'''ﺇﺭﺍﺩﺓ'''
|| Berkehendak menentukan || Ma'ani || ''Karahah'' ||
'''ﻛﺮﺍﻫﻪ'''
|| Benci iaitu tidak menentukan
|-
| ''Ilmu'' ||
'''ﻋﻠﻢ'''
|| Mengetahui || Ma'ani || ''Jahlun'' ||
'''ﺟﻬﻞ'''
|| Bodoh
|-
| ''Hayat'' ||
'''ﺣﻴﺎﺓ'''
|| Hidup || Ma'ani || ''Al-Maut'' ||
'''ﺍﻟﻤﻮﺕ'''
|| Mati
|-
| ''Sama''' ||
'''ﺳﻤﻊ'''
|| Mendengar || Ma'ani || ''As-Summu'' ||
'''ﺍﻟﺻﻢ'''
|| Pekak
|-
| ''Basar'' ||
'''ﺑﺼﺮ'''
|| Melihat || Ma'ani || ''Al-Umyu'' ||
'''ﺍﻟﻌﻤﻲ'''
|| Buta
|-
| ''Kalam'' ||
'''ﻛﻼ ﻡ'''
|| Berkata-kata || Ma'ani || ''Al-Bukmu'' ||
'''ﺍﻟﺑﻜﻢ'''
|| Bisu
|-
| ''Kaunuhu qaadiran'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ'''
|| Keadaan-Nya yang berkuasa || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu ajizan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰﺍ'''
|| Keadaan-Nya yang lemah
|-
| ''Kaunuhu muriidan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ'''
|| Keadaan-Nya yang berkehendak menentukan || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu kaarihan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻛﺎﺭﻫﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang benci iaitu tidak menentukan
|-
| ''Kaunuhu 'aliman'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang mengetahui || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu jahilan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺟﺎﻫﻼ'''
|| Keadaan-Nya yang bodoh
|-
| ''Kaunuhu hayyan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺣﻴﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang hidup|| Ma'nawiyah || ''Kaunuhu mayitan'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang mati
|-
| ''Kaunuhu sami'an'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﻌﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang mendengar || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu asamma'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺻﻢ'''
|| Keadaan-Nya yang pekak
|-
| ''Kaunuhu basiiran'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺑﺼﻴﺭﺍ'''
|| Keadaan-Nya yang melihat || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu a'maa'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺃﻋﻤﻰ'''
|| Keadaan-Nya yang buta
|-
| ''Kaunuhu mutakalliman'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺘﻜﻠﻤﺎ'''
|| Keadaan-Nya yang berkata-kata || Ma'nawiyah || ''Kaunuhu abkam'' ||
'''ﻛﻮﻧﻪ ﺃﺑﻜﻢ'''
|| Keadaan-Nya yang kelu
|-
|}

0 comments:

Post a Comment