Abdullah Al-Mubarak Moslem.Blog: Abdullah Al-Mubarak

Abdullah Al-Mubarak

Sunday, August 9, 2009

Abdullah Al-Mubarak nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Al-Mubarak Al-Hanzali Al-Mawarji,lahir tahuo 118H (736M) dari ayah seorang Turki dan ibu seorang Persia.Abdullah Al-Mubarak terkenal sebagai ahli hadis dan seorang Zahid dalam beragama.Disebutkan bahwa dia belajar pada beberapa orang guru di Merv dan di beberapa tempat kajian ilmu yang lain.Al-Mubarak dikenal pula sebagai ahli dalam banyak cabang keilmuwan ,termasuk tata bahasa dan kesustraan Arab.Disebutkan pula bahwa Abdullah Al-Mubarak adalah seorang pedagang kaya raya dan suka memberikan sedekah dngan membgi-bgikan harta kekayaanya kepada para fakir miskin.Abdullah meninggl d Hit sebuah kota tepian sungai Euphrat tahun 181 (797 M).Sebagai seorang ulama dia juga menulis beberapa buah kitab,salah satunya adalah dngan tema tasawuf yang sampai sekarang karya itu mash d kaji para peminat sufi.Dikisahkan suatu hari Abdullah Al-Mubarak melewati suatu tempat.Beberapa orang memberitahu pada seseorang yang buta yang tinggal di situ bahwa Abdullah Al-Mubarak waliyullah akan lewat di jalan itu.Mohonlah doa kepada Abdullah Al-Mubarak apa saja yang engkau inginkan.Maka ketika Abdullah Al-Mubarak lewat d jalan itu orang buta itu segera menemuinya dan mengharap sesuat darinya.Wahai Abdullah-Mubarak.Orang buta trsbut berkata,berhentilah.Maka Abdullah pun segera berhenti.berdoalah kepada Allah untuk mengembalikan penglihatan mataku.Pinta orang buta itu .Mendngar permhonan orang buta it,Abdullah menundukan kepala lalu berdoa.atas kuasa Allah tiba2 orang buta itu dapat melhat kembli sebgaimana sebelumnya.orang yang tadinya buta it,seakan tidak percya bhwa matanya kini telah melhat kembli.dan dngan serta merta dia mengucapkan terima kash atas doa dari Abdullah Al-Mubarak.diambil dari buku kisah sufi

0 comments:

Post a Comment